Verkoop

Uw woning verkopen
Voor de verkoop van uw huis is een goed inzicht in vraag en aanbod en kennis van de markt absoluut noodzakelijk. Samen met uw in de loop der jaren gegroeide gevoelswaarde voor uw woning, ons deskundig oordeel en de marktsituatie op dit moment adviseren wij u graag.

Het kan zijn dat u wellicht met kinderen op komst groter wilt gaan wonen, of dat u juist toe bent aan een kleiner huis, nu alle kinderen de deur uit zijn. Of misschien wilt u wel geld vrij maken voor andere zaken die prioriteit hebben. Of gaat u van baan veranderen en wilt u daarom verhuizen. Kortom, allemaal specifieke situaties die om een persoonlijke aanpak vragen. In een eerste gesprek hierover zijn uw wensen, financiële (on)mogelijkheden en eventueel vervangende woonruimte bepalend voor het uitzetten van de verkoopstrategie. Vervolgens geven wij u inzicht in de ontwikkeling van de marktsituatie van dit moment.

 

Waarde van uw woning

De waarde van uw woning is van vele factoren afhankelijk. Zo zijn omgeving, ligging, grootte, indeling, bouwstijl, bouwkundige staat, staat van onderhoud, energiezuinigheid en mate van courantheid belangrijk. Wij letten echter ook op een groot aantal andere aspecten zoals:
  • Het huidige gebruik; is dit conform het bestemmingsplan?
  • Bouwvergunningen; aanwezig voor nog uit te voeren of reeds uitgevoerde verbouwingen? En zijn er tekeningen van?
  • Zit/zat er een olietank in de grond? Is deze gesaneerd?
  • Is er sprake van bodemverontreiniging?
  • Zijn er lasten of beperkingen, zoals erfdienstbaarheden bij u als verkoper bekend?
  • Onzichtbare gebreken; de huidige wetgeving bepaalt dat de verkoper aan hem bekend zijnde gebreken moet melden en kan als zodanig later hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
  • Gaat uw echtgeno(o)t(e) of partner akkoord?
  • Lijst van roerende zaken; in overleg met u stellen wij een lijst op van de goederen die achter kunnen blijven in het huis, te koop zijn of door u worden meegenomen.
  • Wij plegen kadastrale recherche en onderzoeken het bestemmingsplan.
  • Vervolgens bespreken wij met u de vraag- en verkoopprijs.

Publicatie:

Wij bespreken met u de mogelijkheden van publicatie toegespitst op uw woning en de verwachte doelgroep, een uitgebreide verkooppresentatie is een pre, deze wordt door ons op Funda.nl geplaatst.

Bij uw woning wordt een verkoopbord geplaatst eventueel aangevuld met een extra bord zodat de verkoop van uw woning goed zichtbaar is.

Uw woning:

Op basis van ervaring geven wij u ideeën voor verkoopstyling van uw woning en laten wij aansluitend een professionele verkoopstyliste advies uitbrengen, waarbij de beleving van kopers centraal staat.

Bezichtigingen

Zodra uw woning in verkoop is en kandidaat-kopers zich melden voor een bezichtiging, geven wij eerlijke, deskundige en relevante informatie over uw huis, maar wij verplaatsen ons tevens in de wensen van de koper. 

Wij willen geen kijkers maar kopers. Het is onze taak te voorkomen dat iedereen zomaar bij u over de vloer komt. De resultaten en bevindingen van de bezichtiging spreken wij daarna graag met u door. Het kan gebeuren dat er op een bepaald moment minder verzoeken tot bezichtiging zijn. Wij nemen graag de tijd voor u om mogelijke ongerustheid hierover weg te nemen. Wij weten tenslotte dat het verkopen van een huis een spannende en onrustige periode met zich meebrengt.

Bieding

Op het moment dat er een bieding uitgebracht wordt op uw huis, laten wij u dit zo snel mogelijk weten. Wanneer het bod, na ons gezamenlijk overleg en advies, wordt geaccepteerd, zijn we vanaf dat moment officieel in de onderhandelingsfase. De weg voor een mogelijke andere kandidaat-koper is dan geblokkeerd. In deze fase adviseren wij u omtrent uit te brengen tegenbiedingen, over bedenktijd die mogelijk ingelast moet worden, over roerende zaken die wel of niet achterblijven, over de opleveringsdatum, over ontbindende voorwaarden. Bij een kandidaat-koper zonder aankoopmakelaar is het voor u van belang dat wij de financierings- en vestigings(on)mogelijkheden onderzoeken.

Koopovereenkomst

Afhankelijk van verschillende factoren kunnen de onderhandelingen soms wel een week of langer in beslag nemen. Gedurende deze periode hebben wij veelvuldig contact met u en bespreken iedere te nemen stap, waarbij u kunt rekenen op ons betrouwbaar en deskundig advies. Uw stem blijft uiteraard beslissend. Op het moment dat er mondelinge overeenstemming is bereikt over de verkoopsom en alle gewenste voorwaarden wordt dit door ons aan verkoper en koper bevestigd. Zorgvuldig worden alle gemaakte afspraken daarna door ons vastgelegd in de koopakte, het concept wordt u en de koper ter controle gemaild.

Mogelijke vragen over de inhoud hiervan kunt u ons direct stellen of tijdens onze afspraak voor het tekenen van de koopakte bij ons op kantoor. U als verkoper ondertekent de koopovereenkomst meestal eerst of er wordt gekozen voor digitale ondertekening. Na het ondertekenen van de koper is de koopakte juridisch bindend en wordt de akte door ons verzonden naar de door de koper gekozen notaris.

Drie dagen termijn koper

Drie dagen bedenktijd: Een koper mag, na een kopie van de door beide partijen getekende koopakte ontvangen te hebben, gedurende drie werkdagen zonder opgaaf van reden van de koop afzien. Deze regel is bedoeld om kopers te beschermen tegen overhaaste beslissingen in een hectische markt. 

Notaris

De notaris is de persoon die zorgt voor de verdere (financiële) afwikkeling. Dit houdt onder andere in dat de aflossing van uw mogelijke hypotheek plaatsvindt op de dag van de eigendomsoverdracht. De makelaarscourtage wordt verrekend, evenals de zakelijke lasten als onroerende zaakbelasting, rioolrechten e.d. voor de resterende maanden van het lopende jaar. Een aantal dagen voor de datum van de eigendomsoverdracht ontvangt u van de notaris de concept-akte en een uitnodiging voor ondertekening. Deze gaat vergezeld van de zogenaamde 'nota van afrekening'. Laatstgenoemde omvat het overzicht van de totale financiële afwikkeling, zoals hierboven al genoemd.

Inspectie en overdracht

Vlak voor het tijdstip van de notariële overdracht wordt er nog een laatste inspectie van uw huis verricht. Tevens worden de standen van gas, water en elektra opgenomen welke u naar de door u gewenste energieleverancier kunt sturen als uw beginstanden. Het is verstandig ten minste twee weken voor het transport uw verhuizing bij de door u gewenste energieleverancier door te geven. Het is mogelijk dat u na de notariële eigendomsoverdracht nog vragen heeft. Ook dan staan wij voor u klaar om deze te beantwoorden. 

Ik wil meer weten!