Aankoop

Alvorens u werkelijk gaat zoeken naar een woning is het belangrijk te weten tot welke koopsom u wenst te gaan. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid van een onafhankelijk hypotheekadvies met, indien gewenst, een woonlastenoverzicht door de aan ons kantoor verbonden financieel adviseurs van Nijeborgh Financiele Diensten.

Zoekopdracht

Misschien heeft u al een woning op het oog of wilt u dat wij met u meedenken welk huis voor u een goede keuze is. Graag begeleiden wij u.

Bezichtiging

Zodra u belangstelling heeft voor een huis en u wilt dat bezichtigen, maken wij met de eigenaar van het huis of diens makelaar een afspraak. De makelaar van ons kantoor gaat altijd met u mee. Na de bezichtiging spreken wij uitgebreid de bevindingen met u door. Wij maken met u een analyse op basis van uw persoonlijke situatie. Regelmatig bezichtigen maakt dat u uiteindelijk gaat ontdekken wat u wel en niet belangrijk vindt aan een huis. Dit proces van bezichtigen blijft zich herhalen tot u uw huis daadwerkelijk heeft gevonden. Het is belangrijk niet overhaast te werk te gaan. Tenslotte is het kopen van een huis een hele gebeurtenis en investering. Gun uzelf daarom dan ook de tijd.

Uw droomhuis gevonden?

Als ineens, meestal onverwacht, dat ene huis daar is, is het van groot belang te weten of deze aankoop ook een verstandige investering is. Als uw makelaar/taxateur beoordelen wij de reële waarde en hoe die zich mogelijk kan gaan ontwikkelen. Een aantal factoren is daarbij van invloed zoals de bouwkundige staat en wijze van onderhoud, de ligging, de mate van courantheid, het bestemmingsplan, milieu, verborgen gebreken, uit- en verbouwmogelijkheden, mogelijke overname van roerende zaken, de opleveringsdatum. Tevens onderzoeken wij de juridische aspecten als erfpacht, belemmerende bepalingen en plegen kadastrale recherche.

Wij kunnen het huis dat u wilt gaan kopen bouwtechnisch laten onderzoeken. Omdat de factor tijd belangrijk is in deze fase kunnen wij dit onderzoek meestal snel door een deskundige voor u realiseren.

Voorkeur

Bij serieuze belangstelling voor het huis dat u overweegt te willen kopen overleggen wij alle te nemen stappen die van groot belang zijn om tot de aankoop van uw huis te komen.

Een bod uitbrengen

Op het moment dat u zeker weet het huis te willen kopen, starten wij voor u de onderhandelingen met de eigenaar van het huis of diens makelaar, waarbij wij u behoeden voor snelle en emotionele beslissingen. Vervolgens adviseren wij u omtrent het uit te brengen bod, ons verdere standpunt omtrent tegenbiedingen, over bedenktijd die mogelijk ingelast moet worden, over roerende goederen die wel of niet achter (moeten) blijven, over de opleveringsdatum, over ontbindende voorwaarden. Uit ervaring weten wij dat vooral deze onderhandelingsfase bijzonder spannend kan zijn. Mede daarom hebben wij veelvuldig contact met u en bespreken wij iedere te nemen stap, waarbij u kunt rekenen op ons deskundig en betrouwbaar advies. Uw stem blijft uiteraard beslissend.

Koopovereenkomst

Na de overeenstemming wordt er door de verkopend makelaar een (schriftelijke) koopovereenkomst opgesteld. Een concept hiervan krijgt u zo snel mogelijk ter bestudering toegezonden. Mogelijke vragen over de inhoud hiervan kunt u ons direct stellen of tijdens onze afspraak voor het tekenen van de koopakte. Na de verkoper tekent u de akte (naar keuze digitaal) en wordt deze verzonden naar de door u gekozen notaris.

In de koopakte is opgenomen dat u aan de notaris voor een bepaalde datum een waarborgsom dient te voldoen. Een bankgarantie stellen is echter ook mogelijk.

Notaris

De notaris is de persoon die zorgt voor de verdere (financiële) afwikkeling. Dit houdt onder andere in dat de bijbehorende kosten zoals overdrachtsbelasting, leveringsakte, makelaarscourtage, hypotheekakte en afsluitprovisie bij de notaris worden verrekend. Tevens worden bij de notaris zakelijke lasten zoals onroerende zaakbelasting, rioolrechten e.d. voor de resterende maanden van het lopende jaar verrekend.

Een aantal dagen voor de datum van de eigendomsoverdracht ontvangt u van de notaris de concept-akten en een uitnodiging voor de ondertekening. Deze gaat vergezeld van de zogenaamde 'nota van afrekening'. Laatstgenoemde omvat het overzicht van de totale financiële afwikkeling, zoals hierboven al genoemd.

Inspectie en overdracht

Na de overdracht bij de notaris bent u dan de eigenaar van uw nieuwe huis.

Het is mogelijk dat u bij thuiskomst nog vragen heeft. Ook dan staan wij als Nijeborgh voor u klaar om deze te beantwoorden. Ook van uw zijde vragen wij graag aanvulling. Schroom niet het ons te laten weten want uw wensen en opmerkingen zijn voor ons een belangrijke toevoeging om dagelijks te werken aan een steeds grotere kwaliteit in onze dienstverlening.

Ik wil meer weten!